आजको मिती : २०७५ माघ १० बिहीबार

समय :०१:००

Logo

कार्यक्रम तालिका

 • शुभारम्भ धुन

  04:55 am - 05:00 am

 • Opening Tone

  04:55 am - 05:00 am

 • सुमधुर भजन

  05:00 am - 05:20 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  05:25 am - 05:40 am

 • शुभ-प्रभात

  05:45 am - 06:00 am

 • कायाकैरन

  06:00 am - 06:30 am

 • नेपाली बहस

  06:30 am - 07:00 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  07:00 am - 07:10 am

 • विज्ञापन सामाग्री/स्वदेश गान

  07:15 am - 07:30 am

 • लोक भाका

  08:00 am - 09:00 am

 • नेपाल खबर

  09:00 am - 09:10 am

 • हिड्दाँ हिड्दैँ

  09:15 am - 10:00 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  10:00 am - 10:10 am

 • Calling Time

  10:30 am - 12:00 pm

 • Nepal Khabar

  12:00 pm - 12:10 pm

 • Hindi Songs

  12:10 pm - 1:00 pm

 • Filmy Sansar

  1:00 pm - 2:00 pm

 • Dhorbarahi Hilights

  2:00 pm - 2:10 pm

 • Facebook.com

  2:10 pm - 3:00 pm

 • Nepal Khabar

  3:00 pm - 3:10 pm

 • Om Posharna Aabhusarna Lok Suseli

  3:10 pm - 4:00 pm

 • Jindagi Rocks

  4:00 pm - 5:00 pm

 • Dhorbarahi Hilights

  5:00 pm - 5:10 pm

 • Bal Fulbari

  5:15 pm - 6:00 pm

 • Nepal Khabar

  6:00 pm - 6:10 pm

 • Cultural Songs

  6:10 pm - 7:00 pm

 • Dhorbarahi Hilights

  7:00 pm - 7:30 pm

 • Lok Songs

  7:30 pm - 8:00 pm

 • Nepal Darpan

  8:00 pm - 8:30 pm

 • Advertise

  8:30 pm - 8:45 pm

 • BBC Nepali Sewa

  8:45 pm - 9:00 pm

 • All Types Of songs

  9:00 pm - 10:00 pm

 • Dhorbarahi Hilights

  10:00 pm - 10:10 pm

 • Night Club

  10:15 pm - 11:00 pm

 • Closing

  11:00 pm - 11:05 pm

 • Opening Tone

  04:55 am - 05:00 am

 • सुमधुर भजन

  05:00 am - 05:20 am

 • Dhorbarahi Hilights

  05:25 am - 05:45 am

 • Aaj Ko Rashifal

  05:45 am - 06:00 am

 • Kayakairan

  06:00 am - 06:30 am

 • Nepali Bahas

  06:30 am - 07:00 am

 • Dhorbarahi Hilights

  07:00 am - 07:10 am

 • Swadesh gaan

  07:15 am - 07:30 am

 • सुमधुर भजन

  05:00 am - 05:20 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  05:25 am - 05:40 am

 • सुमधुर भजन

  05:00 am - 05:20 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  05:25 am - 05:40 am

 • सुमधुर भजन

  05:00 am - 05:20 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  05:25 am - 05:40 am

 • सुमधुर भजन

  05:00 am - 05:20 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  05:25 am - 05:40 am

 • ढोरबाराही हाइलाइट

  05:25 am - 05:40 am